ערכת תאורה לתיק חירום והצלה

ערכה המכילה ציוד תאורה וסימון לשימוש בעת אירועי חירום.

הערכה כוללת אמצעים להארת השטח, ביצוע סריקות, סימון איזורים, ותפעול וטיפול על ידי אנשי החירום.

Sorry, there are no products in this collection