תיק מע"ר תקן משרד החינוך

התיק המתקדם שלנו לציוד עזרה ראשונה Modular-BP20, בתכולת ציוד של מע"ר תקן משרד החינוך החדש [עדכון יולי 2021].
זהו התקן המרכזי המחייב את כל הגופים שנמצאים תחת אחריות משרד החינוך. בתי ספר, גני ילדים, תנועות נוער, משלחות, מכינות קדם צבאיות, כפרי נוער, פנימיות ואכסניות.
מע"רים מלווי טיולים נדרשים לעמוד לפחות במפרט הציוד הזה כשהם מלווים טיולים של משרד החינוך.