BEATY משוב לתקינות העיסוי בהחייאה

  • Sale
  • Regular price ₪120.00
Tax included.


הבעיה המרכזית בהחייאות היא שעוצמת העיסוי אינה מספקת ולכן לא מגיעים לעומק הנכון הנדרש להחייאה יעילה. המכשיר מצפצף כאשר העיסוי תקין ועוצמת הלחיצה מספקת.
מעולה גם לתרגולים ליצירת זכרון שרירים אצל המעסה כך שברגע האמת עוצמת העיסוי תהיה יעילה גם אם המכשיר אינו נמצא ברשותו.