תיק חובש תקן משרד החינוך

תיק מקצועי לחובשים עם תכולת מוצרים על פי תקן משרד החינוך לליווי טיולים